TOÁN HÌNH LỚP 9 – ÔN LUYỆN THI TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2020

Đề số 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Vẽ dây CD vuông góc với AB tại H. Gọi I là trung điểm của BC. Tia OI cắt đường tròn (O) ở M.

a) Chứng minh 4 điểm O, I, C, H cùng nằm trên 1 đường tròn.

b) Gọi E là giao điểm của AM với CD. C/m: (AC^2) = AE.AM

c) Gọi K là giao điểm của AM với BC, F là giao điểm của DM với AB. Chứng minh KF // CD.

Toan-Hinh-Lop-9-Luyen-Thi-Tuyen-Sinh-Lop-10-Nam-Hoc-2020-Giasư24h

Vui lòng Like và share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *