CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MP – BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
* Tài liệu hướng dẫn ôn luyện tại nhà
– Viết phương trình tham số
– Viết phương trình chính tắt
– Viết phương trình tổng quát

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ – BÀI 3: OXIT

BÀI 3: OXIT
– Oxit axit: Thường là oxit phi kim và tương ứng với một axit.
* VD: CO2, SO2, SO3, P2O5,…
– Oxit Bazơ: Là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.
* VD: K2O, CuO, ZnO, FeO,…

30 Câu Trắc Nghiệm_ Đơn Thức Đồng Dạng_ Lớp 7

Đang tải…